Ponuka nadštandardných služieb

  • zabezpečenie ponúk od dodávateľov služieb
  • vymáhanie nedoplatkov a dlhov
  • služby spojené s úverom
  • zabezpečenie individuálnych právnych služieb podľa dohody
  • úkony spojené s vymáhaním nedoplatkov : ako upomienky, pokusy o zmier, zápisy záložného práva až po podanie návrhu na platobný rozkaz
  • poradenstvo a služby spojené so zabezpečovaním rekonštrukcie a modernizácie bytových domov
  • výmena stúpacích a ležatych rozvodov vody, plynu a odpadovej kanalizácie
  • montáž meračov pretečeného množstva vody - vodomerov
  • poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami
  • ďalšie služby podľa osobitných dojednaní