Povinné revízie

 

Vlastníci nehnuteľností sa musia starať o svoj majetok. V prípade panelákov túto povinnosť do značnej miery delegujú na správcu bytového domu.

Na to, aby boli všetky zariadenia v nehnuteľnosti bezpečené, je potrebné ich pravidelne kontrolovať.

Zabezpečuje sa to pravidelnými odbornými revíziami, ktorých intervaly sú dané zákonom alebo vyhláškami. A tu je ich prehľad:

Revízie výťahov

POPIS ČINNOSTI CYKLUS
Interval povinnej revízie výťahov 3 mesiace
Záťažové - odborné skúšky výťahov 3 roky
Úradné skúšky výťahov IBP 6 rokov

Požiarna ochrana

POPIS ČINNOSTI CYKLUS
Revízia požiarnej ochrany a kontrola hasiacich prístrojov každý rok
Pred a po vykurovacom období - tlaková skúška hydrantov dvakrát ročne

Kontrola a údržba komínov

POPIS ČINNOSTI CYKLUS
Čistenie vložkovaných komínov 2 roky
Revízia komínov bez vložky dvakrát ročne
Čistenie komínov bez vložky 4 roky

Plynové rozvody

POPIS ČINNOSTI CYKLUS
Kontrola plynových rozvodov od hlavného prívodu do stúpačky každý rok
Revízia plynových rozvodov 3 roky

Určené meradlá

POPIS ČINNOSTI CYKLUS
Ciachovanie určených meradiel TÚV v bytoch 4 roky
Ciachovanie určených meradiel SV v bytoch 6 rokov
Ciachovanie určeného meradla spotreby SV na prípravu TÚV 4 roky
Ciachovanie určeného meradla na päte domu na SV 6 rokov

Elektrozvody a bleskozvody

POPIS ČINNOSTI CYKLUS
Revízia elektrozvodov 5 rokov
Revízia bleskozvodov 5 rokov