Poistenie bytového domu

Správca je povinný zabezpečiť poistenie každého bytového domu. Štandardne takého poistenie kryje panelák proti živelným rizikám, ako je požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, krupobitie či víchrica a podobne.

Sprejerstvo ako riziko

Poistné zmluvy v jednotlivých poisťovniach sa líšia nielen cenou, ale aj rozsahom krytia. Medzi najmarkatnejšie rozdiely patrí ponuka pri riziku vandalizmu. Aj škody spôsobené sprejermi sa dajú poistiť, ale len vo veľmi malom počte poisťovní.

Rozdiel v predmete poistenia

Rozdiely medzi poisťovňami nemusia byť iba v rozsahu krytia rizík. Ale aj v tom, ako definujú predmet poistenia. Základom poistenia bytového domu je krytie škôd, ktoré sa stanú na spoločných priestoroch. Teda na bráne, streche, opláštení, výťahu alebo stupačkách. Sú však aj poisťovne, ktoré automaticky v rámci zmluvy poisťujú aj jednotlivé byty a ich stavebné súčasti. Takže vlastníci si ich nemusia poisťovať už individuálne.

Prečo sa poistiť aj individuálne

Ak máte správcu, ktorý poisteniu nerozumie, alebo mu je to jedno, radšej si byt poistite aj individuálne. Riskujete nielen to, že máte práve takú poistku bytového domu, ktorá jednotlivé byty nekryje. Rovnako môže byť problematická vinkulácia poistného plnenia, ak si beriete úver z banky a zakladáte byt v jej prospech. Aj samotné riešenie likvidácie poistnej udalosti sa môže tiež zbytočne predlžovať.

Rozhodujú vlastníci

Na druhej strane, aj keď máte správcu, ktorý poisteniu rozumie, môžno sa mu nepodarí presvedčiť väčšinu na  domovej schôdzi,  aby zahlasovala za lepšie poistenie. Poistenie sa totiž často berie ako nutné zlo, pri ktorom je, bohužiaľ, dôležitá iba cena. Teda len do okamihu, kým sa niečo nestane.

Ak potrebujete konzultáciu

Máme vo svete financií dlhoročné skúsenosti. A nielen s riešením  financovania rekonštrukcií bytových domov, ale aj s poistením zodpovednosti za škodu, či poistením hnuteľného a nehnuteľného majetku. Vieme vám zabezpečiť licencovaného sprostredkovateľa, ktorý vám s posúdením vášho existujúceho  poistenia alebo výberom nového, rád pomôže. Stačí  nás kontaktovať.