Ekon. riaditeľka

Ing. Jaroslava Mišková

052/7877306