O nás

Bytový podnik Poprad, s. r. o. je správcovská spoločnosť so sídlom v Poprade. Spravujeme 2 500 bytových jednotiek vo viac ako 150 bytových domoch.  Skúsení a hlavne kvalifikovaní zamestnanci sa venujú výkonu správy, ktorý je vhodný najmä pre domy s nezaloženým spoločenstvom vlastníkov bytov. V prípade záujmu nás kontaktujte a my si s Vami veľmi radi dohodneme osobné stretnutie, kde si môžeme vysvetliť konkrétnu problematiku a veríme, že nájdeme spoločné riešenie. V prípade neexistujúceho SVB ( spoločenstva vlastníkov bytov ) sme ochotní poradiť a následne po dohode vyriešiť všetko za Vás.

Kde pôsobíme

Pôsobíme v rámci celého mesta Poprad. Naša spoločnosť vznikla v roku 1997. Pri zameraní sa na spôsob výkonu správcovskej činnosti sme vychádzali z požiadaviek vlastníkov na správu, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek a možností sme vypracovali systém správy tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám vlastníkov a zároveň platnej právnej legislatíve.

V súčasnosti vykonávame správu bytov dvomi spôsobmi:

  • na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)
  • na základe „Mandátnej zmluvy“(spoločenstvá vlastníkov bytov)

Našou ambíciou je byť modernou a transparentnou správcovskou spoločnosťou s cieľom kvalitne spravovať bytové aj nebytové priestory v našom meste.

Sme zastihnuteľní!

Dovoláte sa nám na tel. čísle 052/78 77 311. Na emaily odpovedáme v čo najkratšom čase. Po dohode sa s vami radi stretneme aj mimo stránkových dní.

Denne v teréne

Okrem toho sme aj denne v teréne. Ak ste z Popradu, nemusíte sa báť, že by ste kvôli osobnému stretnutiu museli vycestovať. Bytové domy a nebytové priestory neustále navštevujeme. Jednoducho, staráme sa o domov vlastníkov našich bytových domov. A radi sa postaráme aj o váš domov. Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu!