Poruchy

V prípade poruchy na hlavných prívodoch volajte:

Elektrárne: hlásenie porúch: 0850/ 111 555
0800/ 111 567
02/50 61 22 64
Plynárne: stála pohotovostná služba: 0850/ 111 727
Vodárne: stála pohotovostná služba: 0800/ 121 333

V prípade ohrozenia života a majetku volajte:

 

Záchranná služba, polícia, požiarnici: 112

V prípade poruchy, resp. havárie volajte:

 

Havarijná služba Bytový podnik Poprad,s. r. o.: 0903 649 369
052/78 77 305
   
   
   

V prípade poruchy dodávky ÚK a TÚV volajte:

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

0902 971 600  Dispečing
0902 971 601  Pohotovosť
0902 971 602  Sekretariat
0902 971 603  Vedúci dispečingu
0902 971 604  Vedúci údržby
0902 971 605  Manažér CZT

   

V prípade poruchy výťahu volajte:

Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528
058 01 Poprad

Tel.: +421 52 77 672 15
Fax: +421 52 77 672 15

E-mail: