HARMONOGRAM ODPOČTOV 2018-2019

04.12.2018 13:48
HARMONOGRAM ODPOČTOV 2018-2019
ulica č.p. názov bloku Dátum odpočtu Čas odpočtu odpočtár
       
Z 3      
       
Štúrova 129 / 21,23, Šariš 12.XII.2018 15,15-18,15 2.
29.augusta 169 / 49,51, Zamagurie 9.I.2019 17,00-19,00 3.
29.augusta 167 / 41,43, Abov 18.XII.2018 15,30-17,00 3.
29.augusta 168 / 45,47, Novohrad 9.I.2019 15,00-17,00 3.
       
E 4 / I      
       
Tomášikova 2490 / 27,29, Chróm 20.XII.2018 15,30-17,00 3.
Tomášikova 2490 / 31,33 Chróm 4.I.2019 15,00-17,00 3.
Tomášikova 2481 / 35,37, Platina 5.I.2019 9,00-11,00 3.
Tomášikova 2481 / 39,41 Platina 5.I.2019 11,00-13,00 3.
Tomášikova 2481 / 43,45, Platina 5.I.2019 9,00-11,00 3.
Tomášikova 2481 /47,49, Platina 5.I.2019 11,00-13,00 3.
Tomášikova 2567, Polónium 12.I.2019 11,00-13,00 3.
Tomášikova 2570, Nobélium 12.I.2019 9,00-11,00 3.
       
E 6 / I      
       
Tomášikova 2502 / 28,30, Wolfrám 12.I.2019 14,00-15,00 3.
       
ŠTEFÁNIKOVA      
       
Štefánikova 871/1 7.I.2019 15,30-16,30 3.
1.mája 216/7,9 10.XII.2018 18,00-19,30 1.
       
OBRANCOV MIERU      
       
Štefánikova 877, Kamélia 12.I.2019 15,30-16,30 3.
       
V.BANÍCKA      
       
Francisciho 907/14,16,18 11.XII.2018 15,30-17,30 1.
Curie 732/27,25,23 19.XII.2018 15,00-15,45 4.
Curie 734/35,33,31 19.XII.2018 15,45-18,00 4.
Curie 735/37 17.XII.2018 17,30-19,00 4.
Curie 733/29 17.XII.2018 16,00-17,30 4.
Banícka 797/17 14.XII.2018 16,00-17,00 3.
Banícka 799/25 3.I.2019 15,00-16,00 3.
Banícka 801/31 14.XII.2018 15,00-16,00 3.
Curie 736/39 3.I.2019 17,30-18,30 3.
Curie 737, Encián 18.XII.2018 15,00-17,30 4.
Francisciho 902/9 11.XII.2018 17,30-19,00 1.
       
OKRUŽNÁ 759      
       
Okružná 760/19,21 15.XII.2018 15,00-16,00 1.
       
V 3      
       
Okružná 769, Kamzík 14.XII.2018 17,00-18,30 3.
Okružná 775/56,58 15.XII.2018 13,00-14,00 1.
       
       
       
Z 2      
       
Partizánska 694, Diamant 10.XII.2018 15,15-18,00 2.
       
E 3/I      
       
Mládeže 2354, Stroncium 2.I.2019 15,00-17,00 3.
L.Svobodu 2361, Bizmut 21.XII.2018 15,00-16,15 3.
Mládeže 2348, Selén 28.XII.2018 15,00-16,15 3.
Mládeže 2352, Lítium      
Lítium 18,20 16.XII.2018 9,00-11,00 3.
Lítium 22,24 16.XII.2018 11,00-13,00 3.
Lítium 26,28 2.I.2019 17,00-19,00 3.
       
E 1/II      
       
Bajkalská 2338, Argón      
Argón 2,4 17.XII.2018 17,45-18,35 2.
Argón 6,8 17.XII.2018 15,15-17,45 2.
   Argón 14,16 18.XII.2018 15,15-16,05 2.
Bajkalská 2335, Rádium 15.XII.2018 14,15-17,00 2.
Ústecko-orlická 3301/26, Uhlava 11.I.2019 15,00-17,00 3.
       
K 1/V      
       
Šrobárova, 2680, Javorník       
Javorník 39,41 15.XII.2018 9,00-11,00 3.
Javorník 43,45 15.XII.2018 11,00-13,00 3.
       
K 3/V      
       
L.Svobodu 3782/61 6.I.2019 10,00-11,15 3.
L.Svobodu 3782/63 6.I.2019 11,30-12,30 3.
L.Svobodu 3783/79 6.I.2019 13,30-15,00 3.
L.Svobodu 3783/83 6.I.2019 15,00-16,20 3.
       
E 1/VI      
       
Tajovského 2600, Kriváň 6,8 15.XII.2018 10,30-12,30 2.
Tajovského 2599, Ďumbier 2,4 15.XII.2018 8,30-10,30 2.
Tajovského 2605, Patria 21.XII.2018 15,15-18,45 2.
       
E 2/VI      
       
Šrobárova 2611, Sázava 5,7 8.I.2019 15,00-17,00 3.
Šrobárova 2611, Sázava 9,11 8.I.2019 15,00-17,01 2.
       
E 3/VI      
       
Rázusova 2675, Končistá 12.XII.2018 15,00-18,30 3.
       
PK 2/III      
       
Šoltésovej 3473/ 5,7 12.XII.2018 16,00-18,00 1.
Šoltésovej 3474/9,11 17.XII.2018 16,00-17,00 1.
Šoltésovej 3473,3474/5,7,9,11-mesto PP 3.I.2019 19,00-20,00 1.
Šoltésovej 3670/15-23 3.I.2019 17,00-19,00 1.
K 1/III      
       
Záborského 2914, Mladosť 5,7 10.I.2019 15,00-17,00 3.
       
       
K 2/III      
       
Jarná 3040, Ozvena 2,4 5.I.2019 15,00-16,00 3.
MPČĽ 3170, Venuša 29,31 14.XII.2018 15,30-18,30 2.
       
VS Matejovce      
       
Allendeho 2767/34,36 13.I.2019 9,00-11,00 3.
Allendeho 2756/30,32 13.I.2019 11,30-13,30 3.
       
Centrum II      
       
NSE 64/24,26 15.XII.2018 16,00-17,00 1.
NSE 2950/88,90 17.XII.2018 17,30-18,30 1.
NSE 2950/92,94 10.XII.2018 17,00-18,00 1.
NSE 3004/108,110 10.I.2019 17,30-18,30 3.
NSE 3005/112,114 10.XII.2018 16,00-17,00 1.
NSE 3006/116 17.XII.2018 17,30-18,30 1.
       
SV      
       
1.mája 229/16,18 30.XII.2018 12,00-12,30 3.
1.mája 226/31 30.XII.2018 12,45-13,00 3.
Kvetnica 2452 30.XII.2018 15,00-15,10 3.
Široká 1864/114 30.XII.2018 15,30-15,40 3.
Lúčna 2 30.XII.2018 15,50-16,00 3.
Tov.štvrť 1443/3 30.XII.2018 10,00-10,15 3.
Tov.štvrť 1443/1 30.XII.2018 10,15-10,30 3.
Tov.štvrť 1446/1 30.XII.2018 10,30-10,40 3.
Tov.štvrť 1447/1 30.XII.2018 10,40-10,50 3.
Jazova 183/2 19.XII.2018 14,30-14,40 3.
Jazova 184/4 19.XII.2018 14,40-14,50 3.
Jazova 185/4 19.XII.2018 14,50-15,00 3.
29.august 175/6 19.XII.2018 15,10-15,20 3.
Hviezdoslavova 349/35,37 27.XII.2018 15,30-16,00 3.
Hviezdoslavova 350/39,41 27.XII.2018 16,00-16,30 3.
Okružná 762/27,29,31 17.XII.2018 14,30-15,00 3.
Okružná 763/33,35,37 17.XII.2018 15,00-15,30 3.
Okružná 764/39,41,43 17.XII.2018 15,30-16,00 3.
Banícka 807/10,12 17.XII.2018 16,00-16,20 3.
Banícka 808/6,8 17.XII.2018 16,20-16,40 3.
Banícka 809/2 17.XII.2018 16,40-16,50 3.
Banícka 800/27,29 17.XII.2018 16,50-17,10 3.
Popr. Nábrežie 443 27.XII.2017 15,00-15,20 3.
D.Tatarku 4717 27.XII.2017 17,00-17,30 3.
       
       
ODPOČTÁRI : 1. Ševcová 0907 954155    
                       2. Dubec 0907 995244    
                       3. Bittner  0910 929599    
                       4. Lipták 0907 435063