Dohodári - zástupcovia vlastníkov bytov, upratovanie a ostatní - OZNAM Aktualizované

03.12.2019 07:04

 

Dohodári - zástupcovia vlastníkov bytov, upratovanie a ostatní - OZNAM

Dohodári - zástupcovia vlastníkov bytov, upratovanie a ostatní - OZNAM

AKTUALIZOVANÉ

3.12.2019

Vážení zástupcovia vlastníkov bytov, upratovači, dozorcovia výťahov

Vzhľadom k tomu, že Vaše dohody o vykonaní práce na príslušnú funkciu končia ku 31.12.2019, nakoľko sa uzatvárajú maximálne na 12 mesiacov,  je potrebné, aby ste na nový rok prišli podpísať nové dohody s účinnosťou od 01.01.2020.

 

Na základe toho Vás prosím, aby ste sa do konca mesiaca dostavili na ekonomické oddelenie, 1.poschodie. V prípade, že máte nové doklady, čísla účtov, či priznaný dôchodok, doneste to so sebou. Najneskôr 30.12. Vás musíme prihlásiť do Sociálnej poisťovne, preto prosíme o dodržanie termínu aj kvôli nadchádzajúcim sviatkom, bez podpísanej dohody Vám nie je možné odmenu vyplácať.

Ďakujeme za spoluprácu!

 

6.12.2018

Vážení zástupcovia vlastníkov bytov, upratovači, dozorcovia výťahov

Vzhľadom k tomu, že Vaše dohody o vykonaní práce na príslušnú funkciu končia ku 31.12.2018, nakoľko sa uzatvárajú maximálne na 12 mesiacov,  je potrebné, aby ste na nový rok prišli podpísať nové dohody s účinnosťou od 01.01.2019.

 

Na základe toho Vás prosím, aby ste sa do konca mesiaca dostavili na ekonomické oddelenie, 1.poschodie. V prípade, že máte nové doklady, čísla účtov, či priznaný dôchodok, doneste to so sebou. Najneskôr 30.12. Vás musíme prihlásiť do Sociálnej poisťovne, preto prosíme o dodržanie termínu aj kvôli nadchádzajúcim sviatkom, bez podpísanej dohody Vám nie je možné odmenu vyplácať.

Ďakujeme za spoluprácu!. Otvorené máme do 21.12. a po sviatkoch budem v kancelárii 31.12.

 

Ďakujeme za spoluprácu!

 

Vybavuje: Bc. Alena Zajoncová,  052/ 7877307,   alena.zajoncova@bppoprad.sk          
 

7.7.2016

Prosím všetkých zástupcov vlastníkov bytov a ostatných, ktorí majú na výkon práce pre bytový dom uzatvorené dohody , že je ich povinnosťou v prípade práceneschopnosti o tom neodkladne informovať  mzdové oddelenie (kópia vystavenej PN), ktoré musí potvrdiť Sociálnej poisťovni, že ste v čase PN nevykonávali práce na dohodu. V opačnom prípade Vám Sociálna poisťovňa nemusí nemocenské dávky vyplatiť.

Prosím nahlasovať aj každú ďalšiu zmenu, či už osobných údajov, alebo začatie poberania invalidného, výsluhového či starobného dôchodku. 

 

Kontakt: Ing. Jana Dlhá, mzdové oddelenie BPP, s.r.o., 052/7877307, jana.dlha@bppoprad.sk

 
Prosím všetkých zástupcov vlastníkov bytov a ostatných, ktorí majú na výkon práce pre bytový dom uzatvorené dohody , že je ich povinnosťou v prípade práceneschopnosti o tom neodkladne informovať  mzdové oddelenie (kópia vystavenej PN), ktoré musí potvrdiť Sociálnej poisťovni, že ste v čase PN nevykonávali práce na dohodu. V opačnom prípade Vám Sociálna poisťovňa nemusí nemocenské dávky vyplatiť.
Prosím nahlasovať aj každú ďalšiu zmenu, či už osobných údajov, alebo začatie poberania invalidného, výsluhového či starobného dôchodku. 
 
Kontakt: Ing. Jana Dlhá, mzdové oddelenie BPP, s.r.o., 052/7877307, jana.dlha@bppoprad.sk