Telefónny zoznam Bytového podniku Poprad
         
         
KONATELIA        
Ing. Alojz Kostka        
         
Ing. Jaroslava Mišková 052/ 7877306 jaroslava.miskova@bppoprad.sk    
  mobil: 0905963600      
         
RIADITEĽ SPOLOČNOSTI        
Ing. Jaroslava Mišková 052/ 7877306 jaroslava.miskova@bppoprad.sk    
         
EKONOMICKÁ RIADITEĽKA      
Ing. Jaroslava Mišková 052/ 7877306 jaroslava.miskova@bppoprad.sk    
  mobil: 0905963600      
         
TECHNIK HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY A
PREVÁDZKY BYTOVÝCH DOMOV
       
Guballa Jaroslav 052/ 7877302 jaroslav.guballa@bppoprad.sk    
  mobil: 0911996965      
         
NÁJOMNÉPODATEĽŇA        
Jarmila Kurdelová 052/ 7877304 jarmila.kurdelova@bppoprad.sk    
Tatiana Kubaská 052/ 7877304 tatiana.kubaska@bppoprad.sk    
         
ODDELENIE  MaRT        
Ing. Peter Dlhý 052/ 7877315 peter.dlhy@bppoprad.sk    
         
FOND OPRÁV        
Ing. Vierka Kubošiová 052/ 7877305 viera.kubosiova@bppoprad.sk    
         
EKONOMICKÉ ODDELENIE        

Emília Dubecká

052/ 7877307
 

emilia.dubecka@bppoprad.sk
 

   
Ing. Jana Dlhá - materská dovolenka 052/ 7877307 jana.dlha@bppoprad.sk    
Bc. Alena Zajoncová

 
052/ 7877307 alena.zajoncova@bppoprad.sk    
POKLADŇA        
Jarmila Kurdelová 052/ 7877303 jarmila.kurdelova@bppoprad.sk    
         
PREVÁDZKA, ÚDRŽBA        
Ing. Vierka Kubošiová 052/ 7877305 viera.kubosiova@bppoprad.sk    
pohotovosť 0903 649 369      

 

tatiana.kubaska@bppoprad.sk