Kontakt

Bytový podnik Poprad, s.r.o.                     Havarijná služba: 0903 649 369  
Široká 2
058 01 Poprad

Tel.: 052/78 77 311

Fax: 052/ 78 77 306

E-mail: bppoprad@bppoprad.sk

IČO: 36451967

DIČ: 2020017417, IČ DPH: SK2020017417

   

Bankové spojenie:

SBERBANK SLOVENSKO

číslo účtu: 4310086856/ 3100

IBAN: SK74 3100 0000 0043 1008 6856            SWIFT: LUBASKBX

Kontaktujte nás